Запослени

 

1. Сузана Анастасов Марковић
   Директор
   тел: 063/256-599

 

2. Далибор Пешић
   Уредник ликовног, музичког, филмског, трибинског, драмског, издавачке делатности, дечијег програма и иновативнох програма
   тел: 063/318-001

 

3. Јововић Душан
   Организатор технике и штампе за потребе културних активности
   тел: 063/25 66 93

 

4. Раде Вићентијевић
   Организатор културно-образовних активности
   тел: 063/318-871

 

5. Антонијевић Саша
   Техничар-манипулант
   тел: 063/318-355