Филмски програм

     

     Филмски програм обухвата организовање фестивала и представљање остварења филмске уметности кроз пројекције, трибине, радионице...

 

     Када се говори о филмском програму Центра за културу, пре свега се мисли на Филмски фестивал Сопот (СоФест), најзначајнија културна

манифестација наше општине. Он представља домаћу филмску продукцију која је настала између два фестивала. Фестивал је настао 1971. године

под називом "Слободарске филмске свечаности", од тада је неколико пута мењао назив (Филмски фестивал Сопот и данас СоФест). Од настанка

фестивала до данас мењао је и оснивача од Градске опшине Сопот, 2007. године скупштина града Београда преузима оснивачка права, а 

организационо-продукцијске послове преузима "Дирекција ФЕСТ-а", а сам фестивал проглашава за значајну културну манифестацију за град

Београд. Центар за културу сопот је домаћин и организатор техничке реализације фестивала. Финансирање фестивала је заједничло на релацији

секретаријата за културу, градске општине Сопот и Министарства културе

 

     Филмски програм ван фестивалаће се реализовати кроз три сегмента:

 - дечији филмови - пројекције једном месечно у Центру за културу Сопот и дому културе Раља

 - вечерње пројекције (састављене од актуелних домаћих продукција и страних филмова - холивудских блокбастера)

 - серијали документарних филмова, уз трибинске и едукативне програме и радионице (камера, монтажа и режија)