Клуб читалаца

На искуству окупљања локалних ликовних стваралаца у Клуб, утемељена је намера да се у сарадњи са библиотеком формира књижевни клуб у којем би деловали афирмисани писци космајског краја уз укључивање младих, телентованих стваралаца према утврђеним мерилима.

Задатак новооснованог књижевног клуба био би да, осим “Мајског конкурса” у почетку организује и друге облике такмичења, смотри, колективних и појединачних књижевних вечери својих чланова, успостави мрежу сарадње са књижевним клубовима и секцијама подкосмајског подручја, а затим и у републици.