Драмска радионица

„СВЕТ МАШТЕ“
драмска радионица

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Програм има за циљ окупљање талентованих ђака и омладине подстицање дечијег драмског стваралаштва и њихова афирмација кроз припрему и извођење представа. Под тим подразумевамо и развој слободног креативног мишљења, подстицање маште и уопште, ослобађање свих дечјих креативних потенцијала.

Нераскидиво везан уз тај циљ је и едукативни циљ – и то на више нивоа. Најпре, то је едукација деце учесника , то јест глумаца у циљу стицања основних знања како о драмској литератури, тако и о начину стварања једне позоришне представе.

Радећи на читавом процесу стварања позоришне представе, деца уче елементе позоришног и глумачког језика (дикција, сценски покрет, техника гласа, пантомима, плес...) , а пролазе и кроз све фазе тог процеса активно учествујући у изради елемената сценографије, костима, музике. Наравно да деца која прођу такав процес постају трајно заинтересована за позоришну уметност, тако да је овакав рад не само улагање у будућност позоришног уметничког кадра, већ и улагање у будућност публике, која ће бити у позоришном смислу едукована. 

Амимација је још један од циљева. Младе гледаоце треба заинтересовати за позоришно стваралаштво, било тако што се и сама укључују у драмски студио, било тако што ће као гледалац остати заинтересован за позоришну уметност.