Књижевни програм

 

Књижевни програм се остварује у сарадњи са Библиотеком „Милован Видаковић“ – Сопот. Годишње се реализује петнаестак књижевних сусрета са значајним и најчитанијим писцима српске књижевности, али и са ауторима младе генерације који тек себи крче пут у литератури, а на чија имена упозорава књижевна критика.

Такође простор се даје и локалним ствараоцима књижевне речи. Новина у реализацији књижевних сусрета је та што се избегава класична форма и помера ка отвореном дијалогу писца и љубитеља писане речи.