ИНФОРМАТИВНО-ИЗДАВАЧКИ ПРОГРАМ

Издања Центра за културу ће имати за циљ да обухвате различите области уметничког изражавања и биће приступачни свим заинтересованим читаоцима и познаваоцима уметности, приближавајући им обиље грађе. Оваквим издањима (каталози, монографије, криике, стручна изданја, књиге, …) ће реализовати потребу да одређени програми добију додатни значајну вредност тиме што ће бити представљени и у писаном облику. Постојање и реализација програма на тај начин добија дубљи ниво, који може да пружи комплетан увид у феномене везане за место и време.

Предвиђени програми:

  • МОЈ ЗАВИЧАЈ

У сарадњи са Библиотеком града Београда и библиотеком „Милован Видаковић“    Сопот организујемо књижевни конкурс на тему „МОЈ ЗАВИЧАЈ“

  • СОПОТ КОСМАЈСКИ – МОНОГРАФИЈА КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКА МАПА

Културно наслеђе свакодневно и неповратно нестаје. Да би се супротставили потпуном његовом нестанку, неопходно је предузети мере у циљу његове заштите. Друштво постаје свесно значаја баштине ради очувања наших духовних и материјалних вредности. Укључивањем сачуваног и заштићеног културног наслеђа у одржив развој, омогућили би  препознавање потенцијала развоја општине.

Центар за културу Сопот је протеклих година реализовао више пројеката са темом истраживања и документовања нематеријалног културног наслеђа на територији општине Сопот. Као резултати реализације настала је обимна фото, аудио и видео грађа. Циљ овог пројекта је да се постојећа грађа пре свега систематише, среди и обради, једним делом обогати са новом грађом. Тако дигитализована и ситематизована грађа ће у форми штампане монографије-каталога (атласа) постати доступна широј јавности и предствљаће добар путоказ о наслеђу и културно туристичком потенцијалу на овом простору.