ОРЛИЋИ – ДЕЧИЈИ ВИТЕШКИ КАМП

Простор Центра за културу Сопот

Петак 29. март 2019. од 10.00 до 15.00 Центар за културу Сопот
Радионица мозаика
Радионица вајарства/керамике
Радионица-приповедаоница бајки, легенди и митова
Пројекције филмова
Позоришне представе за децу

Плато Центра за културу Сопот

школа мачевања – школа стреличарства – школа копљарства – школа традиционалних дечијих игара

Петак 29. март 2019. од 10.00 до 15.00 Центар за културу Сопот