О ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ СОПОТ

МИСИЈА:

Установа је основана као институција која обавља делатност културе од значаја за општину Сопот односно Град Београд реализацијом активности којима се обезбеђује остварење права грађана и задовољење њихових потреба, као и остваривање другог законом утврђеногинтереса у области културе. Установа је посвећена принципима недескриминације, инклузије и води рачуна рањивим и маргиализованим члановима заједнице.

 

ПРОГРАМСКА КОНЦЕПЦИЈА:

Сматрамо да Центар за културу Сопот треба  да буде активни покретач и моделатор културних збивања, доживљавајући појам културе у ширем контексту као основно одређење и специфичност човека (изграђен људски свет у материјалној и духовној сфери) а не сервис за презентацију готових програма.

У креирању програма за 2018. годину на првом месту приоритета су пројекти и програми који ће наше посетиоце инволвирати у активне учеснике културних дешавања и истовремено представити  културне и уметничке вредности. У презентацији иновативних радова посебан напор ћемо уложити у проналажењу модела представљања радова како би били “читљиви„ и за ширу публику, што сматрамо изузетно битним. Из тог разлога намера нам је да се пажљиво осмишљени програми реализују и у оквирима који нису херметички, већ су приступачни тзв. „обичном посматрачу“. То можемо постићи прилагођавањем различитим просторима широм наше општине (Раља, Мали Пожаревац, Неменикуће, Поповић., Рогача…) где публици директно идемо „на ноге“. Такође циљ нам је да постигнемо и извесну равнотежу између уметничког квалитета и културних потреба локалне средине.

 

ВИЗИЈА: 

Визија Центра за културу Сопот је да постане стожерна институција у општини и покретач свеопштег друштвено економског развоја, а истовремено градећи снажан културни идентитет средине кроз манифестације и пројекте који треба да постану својеврсна училишта (живе учионице) о заједничком културном наслеђу употребљеног  у функцији развијања савременог културног модела као чувара идентитета и културних вредности у циљу праналажења нових развојних путева.