ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

Филмски програм

Филмски програм обухвата организовање фестивала и представљање  остварења филмске уметности (пројекције, трибине, радионице…).

Наредни период ће бити обележен радом на стварању услова, како би наш Филмски фестивал из године у годину добијао на значају не само на нашој општини, околини, Србији, већ да поново постане престижан и познат ван граница наше земље.

Филмски програм обухвата организовање фестивала и представљање  остварења филмске уметности (пројекције, трибине, радионице…).

Када се говори о филмском програму Центра за културу, пре свега се мисли на Филмски фестивал Сопот (СОФЕСТ), најзначајније културне манифестације наше општине  (представљање домаће филмске продукције љубитељима филмске уметности). Током трајања фњстивала десиле су се велике и значајне промене како у организацији  самог фестивала тако и у материјално – техничким условима. Промене и савремени приступ презентацији филмске уметности  захтевали су радикалне промене, па је из те потребе дефинисан и основни задатак – обезбеђивање материјално – техничких услова. Што се тиче организационо – продукцијских послова они  од 2007. године припадају „Дирекцији Фест-а“, а оснивачка права од Градске општине Сопот преузела је Скупштина града Београда и проглашава га за значајну култуну манифестацију  за Град Београд, под називом „СОФЕСТ“.

 

После тих значајних промена у животу Фестивала, медијска и финансијска помоћ је била већа и значајнија. Посећеност фестивала такође. То су били фактори који су поново вратили сјај и значај наше културне манифестације. Наредни период ће бити обележен радом на стварању услова, како би наш Филмски фестивал из године у годину добијао на значају не само на нашој општини, околини, Србији, већ да поново постане престижан и познат ван граница наше земље.

 

Финансирање самог Фестивала ће сигурно бити заједничко као и до сада на релацији Градска општина Сопот, Секретаријат за културу и Министарство културе, али ће се радити и на привлачењу појединаца и привреде као и европских фондова који су вољни да буду спонзори, донатори или покровитељи.  Једино заједничким средствима ће СОФЕСТ добити одличну пројекцију филмова, већи  одзив филмских екипа, одговарајућу медијску пажњу, адекватне награде и више простора за пратеће програме, а самим тим и на значају.