ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМ

Иновативни културни програми су релативно нов сегмент програма у Центру за културу. Они су настали под утицајем нових медија и технологија на културно-уметничко стваралаштво. Они развијају нове облике интердисциплинарног или интермедијалног уметничког стваралаштва који се темељи на прожимању  културе и других поља друштвеног деловања, а резултат је иновативни културни програм.

Овакви пројекти биће засновани на потреби уплива нових идеја и њихово пласирање у сфери културе. Они ће имати за циљ ширење и омасовљавање свих видова културне делатности заснованим на програмима Центра за културу.

Предвиђени програми:

  • МУЗЕЈ ПУТУЈЕ И НАСТАЈЕ

            Центар за културу Сопот  активностима у претходном периоду је остварио иницијалне кораке на сакупљању и презентовању етнографског и археолошког наслеђа општине Сопот у циљу формирања завичајне музејске збирке/колекције. Намера нам је да у будућем периоду иницирамо оснивање локалног завичајног еко музеја у неком од објеката народног градитељства којим општина обилује

Намера нам је да у том циљу организујемо посете месним канцеларијама  у општини сопот, где бисмо у адекватним просторима  представили археолошке и етнографске предмете из нашег фундуса. Поред упознавања локалног становништва са сопственим културним наслеђем самом активношћу би подстакли прикупљање експоната за будући завичајни еко музеј у простору Доксата Кнеза Милоша у Сопоту

  • СОПОТ СИТИ!

          Пројектом „Сопот си Ти“ желимо да пажњу јавности усмеримо на конкретне живе појединце, наше комшије и суграђане који својим активностима и остварењима у свом „микро свету“ заслужују друштвено признање и вредновање. То су појединци који пореклом, радним или другим активностима везују део свог личног идентитета за простор Сопота.

  • МЛАДИ У СОПОТУ – омладински клуб

Рад са популацијом младих чини окосницу програмске концепције Центра за културу Сопот. У претходном периоду низом ауторских пројеката, радионица и другим програмима обухватили смо велики број омладинаца са територије Сопота. Уважавајући чиоњеницу да су млади једна од најугроженијих популација у држави, а у складу са донешеном државном националном стратегијом за младе планирамо да оформимо простор у Центру за културу Сопот где би млади имали своје место за дружење и истовремено би служио као комуникацијски пулт.

Планирамо да фоаје Центра за културу преуредимо у интернет кафе и простор  за одржавање радионица и семинара намењених популацији младих. Чланови омладинског клуба „Млади у акцији“ би били пре свега млади ангажовани у пројектима и радионицама Центра за културу. Поред добијања „свог“ простора у Центру за културу Сопот млади Сопота би били информисани о културним активностима наше установе и укључени у конкретну релизацију појединих програма и пројеката. Основни циљ пројекта је чврћа интеграција са популацијом младих и стварање услова који ће омогућити да млади задовоље своје пре свега културне потребе и да им омогући да покрену друштвене акције и пројекте и тиме постану активни креатори друштвене средине којој припадају.

Један од циљева пројекта је формирање Удружења грађана „Млади Сопот“ , и на тај начин би инветивне и креативне омладинце укључили у културни, друштвени и социјални живот наше општине и омогућили младима да дају свој допринос развоју културних, друштвених, економских и туристичких и природних  потенцијала општине Сопот. Један од циљева је својеврсно пропагирање здравог начина живота кроз организовање спортских турнира, планинарских акција, еколошких пројеката…..

У склопу пројекта  Млади у Сопот у- ОМЛАДИНСКИ КЛУБ планирамо едукативну радионицу „Покрени се за Сопот“

Циљ радионице је да у сарадњи са Економско трговинском школом у Сопоту (професорима и ученицима туристичког смера) реализујемо пројекат  истраживања и презентације културно туристичких потенцијала на територији општине.

Конкретно планирано је да у сарадњи са планинарском и фотографском секцијом која постоји при Центру за културу Сопот организујемо две фото планинарске акцију обиласка  културно туристичким местима на нашој општини. Конкретна места ће се одабрати у договору  са професорима и менторима фото и планинарске секције.

Планирамо да се оформе групе ученика са менторима које ће имати задатак да сакупе  дигиталну фото грађу обиђених места и да спреме презентацију која ће бити презентована у простору Центра за културу Сопот.

Поред основног циља упознавања сопствених културно туристичких вредности и потенцијала, пројекат има за циљ и промовисање активизма младих подизања еколошке свести и пропагирања здравог начина живота.