Историјат

Скупштина општине Сопот 24. арила 1971. године на заједничкој седници општинског већа донела је одлуку о изградњи објекта Дом културе. Две године касније 27. јуна 1973. Скупштина општине одлучила је да зграду додели Дому културе „Дани слободе“ на коришћење без накнаде. Две културне установе Народни универзитет, основан 1962. и Дом културе „Дани слободе“ се 1974. године интегришу у Центар за образовање и културу Сопот, при којем је и Библиотека радила као његов саставни део.

Према информацијама о материјалном положају ове установе из 1987. године Центар је функционисао као јединствена радна организација, а њене основне делатности су библиотечка и културно-образовна. Аналитичар Центра оцењује да је положај културе неповољан, поготово на приградском подручју због скупих програма, великих материјалних трошкова, ниских личних доходака, што успорава развој основних делатности.

Од почетка 1990. године, Народна библиотека „Космај“ ради као једна од организационих јединица Библиотеке града Београда, односно као једна од удружених библиотека Београда. Укидањем старе и формирањем нове организације Центар за културу и образовање Сопот, остварује функцију у културно-образовној делатности и филмско-приказивачкој области.

Центар за образовање и културу 2. јуна 1994. године мења назив у Центар за културу Сопот.