ИЗЛОЖБА, НИКОЛАЈ ЗДАРЧУК, ПЕТАК, 06.11.2020. У 12.30