РАДИОНИЦЕ

Центар за културу са посебном пажњом креира програме и пројекте за децу и омладину.

Ту спадају пре свега разне радионице које поред едукативног карактера, децу уче и креативном изразу, развоју маште и слободе изражавања.

Креативне радионице се бирају с пажњом како би пратиле друштвене феномене и трендове у складу са интересовањем деце и омладине.

Такође ће се бирати врсни стручњаци и педагози из појединих области који ће своје знање и искуство на најпрофесионалнији начин преносити полазницима ( Света Јанковић – Свет маште, Милан Д. Шпичек – Новинарска радионица, Димче Стојановски – Радионица камере и монтаже, Драган Рајшић – Радионица вајања и технологије вајарства, Музичка радионица…