КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ

Део програма који се односи на књижевну уметност биће усмерен у два правца – афирмацију књижевности као литературе и издавачко-информативни кораци који делују изазовно, али се намећу и као неопходност. Годишње ће се остваривати на више књижевних сусрета са најзначајнијим и најчитанијим писцима српске књижевности, али и са ауторима млађе генерације који тек улазе у литературу , а на чија имена упозорава књижевна критика, али и читалачка публика.

Ови програми ће имати интердисциплинарни приступ представљања књижевности. Кроз програме обележавање јубилеја „домаћих и страних писаца“ – подсетићемо се и доприноса великана, како наше тако  и  светске књижевности.  Посебан сегмент, и  то један од значајних је „дружење“ са ствараоцима дечије књижевности. Ови садржаји у будуће ће бити заједнички са библиотеком „Милован Видаковић“. Међуинституционална сарадња на локалном нивоу ће сигурно бити један од приоритета будућег рада Центра за културу.

Трибински програм ће бити активност центра који ће се бавити актуелним темама из културног и друштвеног живота (савремено друштво, природна средина, здравље, уметност, наука, екологија…).

Предвиђени програми:

  • Савремени писци за децу
  • Добитници књижевних награда
  • Обележавање јубилеја домаћих и светских књижевника
  • Трибински програм
  • Едукативни програм