КОНТАКТ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ

Адреса:
Космајски трг 7
11450 Сопот

Телефон:
Тел. 011/8251-238
Факс: 011/8251-315

czksopot@gmail.com
www.czk-sopot.org

Радно време: 08-15 часова
Према програмима центра