Програми

У области културе и уметности одређен је циљ презентовања вредних сегмената традиционалне културе и савремених културних и уметничких система, без обзира на чињеницу да између традиционалног и ововремског, на први поглед постоји опозициони однос, намера је да се избором програма успостави равнотежа и инспиративно прожимајући склад. Посебан делокруг рада Центра за културу јесте успостављање модела упознавања публике са различитим светским културама ради ширења културних видокруга, али и та?није процене сопствених културних вредности.

Унапређењем концепта културног деловања Центра са инсистирањем на презентовању вредних делова традиционалне клтуре с једне, а с друге стране на представљању савремених културно-уметничких и референтних система, с нагласком на стваралачким и иновативним уметничким изразима. Центар постаје све мање” позорница” готових програма, а све више се појављује у улози покретача и медијатора културних збивања. Центар “улази” у публику, односно све више укључује публику у програмске активности као стваралачке тимове и реализаторе културних и уметничких догађаја. Нарочита пажња посвећена је обухвату основношколске и средњошколске популације, као и сарадњи са установама културе у Младеновцу, Убу, Аранђеловцу, Лазаревцу, Кучеву.

Уважавајући културне специфичности космајског краја и интересовање овдашњег становништва Центар ће још мање бити сервис готових програма, а још више креативни стваралац властитих културних и уметничких дела. Досадашња успешна сарадња са локалним, регионалним и националним установама културе биће проширена на међународни план (Темишвар у Румунији, Сопот у Пољској, Италија, нордијске земље), уз грађење поуздане мреже за припремање, реализацију и размену програма. С тим у вези биће освајан још већи медијски простор за бољу информисаност о деловању Центра, за неговање редовне публике и привлачење нових посетилаца.