ЗАМАЈАВАЊЕ

Неколико задњих година Центар за културу реализује веома лепо прихваћен пројекат „Замајавање“. Пројекат се сатоји из два сегмента, први сегмент је организовање маскенбала деце предшколског узраста под слоганом „МИ ДОЛАЗИМО“. Маскенбал је заправо костимирана поворка деце која посећује јавне институције у Сопоту, као што су Школе,  Скупштину општине,  Ватрогасни Дом,  Дом здрaвља Сопот, Библиотеку и Центар за културу Сопот.  Ова манифестације се организује са циљем анимирања јавних институција да више поведу рачуна о најмлађима и о њиховим потребама.

Други сегмент манифестације реализујемо под слоганом  Препуцавање“– сусрети младих афористичара и сатиричара

Изузетно атрактиван и  прихваћен програм који већ поприма форму манифестације планирамо да реализујемо у следећој години. Целовечерњи догађај у којем би учествовали  10ак афористичара  (афирмисани и награђивани аутори као и талентовани почетници)

Програм је замишљен као врста надметања и афористичарског „препуцавања“.

Локација: Плато Центра за културу,  Парк у Сопоту, двориште Економско трговинске школе у Сопоту,.Центар за културу Сопот