ЗАПОСЛЕНИ

1. Драгана Чолић
в.д. Директор

011/8251-238 локал 102

2. Далибор Пешић
Уредник ликовног, музичког, филмског, трибинског, драмског, издавачке делатности, дечијег програма и иновативнох програма
011/8251-238 локал 104

 

3. Јововић Душан
Организатор технике и штампе за потребе културних активности
011/8251-238 локал 106

 

4. Раде Вићентијевић
Организатор културно-образовних активности
011/8251-238 локал 105

 

5. Антонијевић Саша
Техничар-манипулант
011/8251-238 локал 107