ЗАПОСЛЕНИ

1. Сузана Анастасов Марковић
Директор
тел: 063/256-599

 

2. Далибор Пешић
Уредник ликовног, музичког, филмског, трибинског, драмског, издавачке делатности, дечијег програма и иновативнох програма
тел: 063/318-001

 

3. Јововић Душан
Организатор технике и штампе за потребе културних активности
011/8251-238 локал 106

 

4. Раде Вићентијевић
Организатор културно-образовних активности
тел: 063/318-871

 

5. Антонијевић Саша
Техничар-манипулант
тел: 063/318-355